Home » Kinh Dịch - Trí huệ và quyền biến by Dong A Sang
Kinh Dịch - Trí huệ và quyền biến Dong A Sang

Kinh Dịch - Trí huệ và quyền biến

Dong A Sang

Published March 8th 2014
ISBN :
ebook
Enter the sum

 About the Book 

Dịch giúp người đang hưởng phúc ngăn ngừa được hoạ - đang gặp hoạ tìm ra nẻo phúc - lạc trong hang tối tìm ra đường sáng - chìm trong điều ác tìm ra điều thiện - trí tuệ còn mù mờ trở nên sáng láng - trí tuệ sáng láng thì thấy ánh hào quang - có địaMoreDịch giúp người đang hưởng phúc ngăn ngừa được hoạ - đang gặp hoạ tìm ra nẻo phúc - lạc trong hang tối tìm ra đường sáng - chìm trong điều ác tìm ra điều thiện - trí tuệ còn mù mờ trở nên sáng láng - trí tuệ sáng láng thì thấy ánh hào quang - có địa vị giữ gìn được địa vị - người giàu có và các nhà kinh doanh tăng thêm của cải - đầy mà không tràn.